Arrive ее guilpourra (fr.) – nə olacaqsa, qoy, olsun.
А toutprix (fr.) – nəyin bahasına olsa..
Audacesfortuna kuvatrr.() – Xoşbəxtlik cəsurların yol yoldaşıdır.
Battle of life (ing.) – Həyat uğrunda döyüş.
SWons, chantons ef aimons (fr.) – İçirik, oxuyuruq və sevirik.
Cache ta vie (fr.) – Öz həyatını gizlət.
Cave! (tt.) – Ehtiyatlı ol!
Cercando а vero (it.) – Həqiqət axtarıram.
Contra spent spero (lat.) – Ümüdsüz ümüd edirəm.
Croire а son etoile (fr.) – Öz ulduzuna inanmaq.
Da hifi ich da Hawe (alm.) – Burda mən evdəyəm.
Due cose belle ha a mondo Amore e Morte (it.) – Dünyada iki məfhum gözəldir: sevgi və ölüm.
Du sollst nicht erst Schlag erwarten (alm.) – Vurulana kimi gözləmə.
Eigenthum ist Frefndenthum (alm.) – Özəl olan yaddır.
Ein Wink des Schicksals (alm.) – Taleyin göstərişi.
Errare humanum est (lat.) – Səhv etmək insanın xislətindədir.
Est quaedamflere voluptas (lat.) – Göz yaşlarında həzdən olan nəsə var.
Ех veto (lat.) – Anda gözə
Faciam lit mei mernineris (lat.) – Elə edəcəm ki, sən məni xatırlayasan.
Fatum (lat.) – Tale, Qismət
Fecit (lat.) – Etdim.
Fu… е поп е! (it.) – Var idi… və yoxdur o!
Gaudeafilus igitur, Juvenea dum Sumus (lat.) – Nə qədər gəncik, əylənək.
Gnothi seauton (yun.) – Özünü tanı.
Grace roir moi (fr.) – Mənim üçün əhvlər!
Guai chi la Tocca (fr.) – Toxunmayan kədərlənsin.
Gutta cavat Lapidem (lat.) – Damcı daşı dağıdır.
Help yourself (ingl.) – Özün özünə kömək et.
Нос est in votis (lat.) – Bax, budur istədiyim.
Homo homini Lupus est (lat.) – İnsan insana canavardır.
Homo Liber (lat.) – Azad insan.
In hac spe viva (lat.) – Bu ümüdlə yaşayıram.
In vino veritas (lat.) – Həqiqət şərabdadır.
Killing is not Murder (ing.) – Öldürülmək – qətl deyil.
La donna е mobile (it.) – Qadın daimi deyil.
Le devoir avanttout (fr.) – Borc hər şeydən əvvəldir.
Magna res est amor (lat.) – Sevgi – böyük işdir.
Male mori quam foedari (lat.) – Ölüm, nəinki şərəfsizlik.
Ne cede malls (lat.) – Bədbəxtlik zamanı ruhdan düşmə.
Noll те tangere (lat.) – Toxunma mənə.
Now or never (ing.) – Ya indi, ya da heç vaxt.
Omnia tea tecit Porte (lat.) – Mənim olanı özümlə daşıyıram.
Quod licet Jovi, поп licet bovi (lat.) – Yupiterin icazəsi olana öküzün icazəsi yoxdur.
Sans phrases (fr.) – Əlavə sözlərsiz.
Senw dubbio (it.) – Şübhəsiz.
Suum cuique (lat.) – Hərəyə özününkü.
То be or not to be (англ.) – Olmaq ya olmamaq.
Ubi benef ibipatria (lat.) – Harada yaxşıdır, ora vətəndir.
Vale et me ama (lat.) – Əlvida və sev məni
Veni, vidi, vici (lat.) – Gəldim, gördüm, qalib gəldim.
V’rgiWty is а luxury (англ.) – Bakirəlik – zinətdir.
Vlvere tyaie est (lat.) – Yaşamaq – mübarizə aparmaqdır.
Wait and see (ing.) – Yaşayarıq, görərik.
Wein, Weib und Gesang (alm.) – Şərab, qadınlar və mahnılar.
Weltkind (alm.) – Bəşər övladı.