Cərrahlardan biri çıxış yolunun olmadığını görüb yaralılara heç olmasa mənəvi dəstək olmaq üçün morfiy əvəzinə adi su vururdu.

Təəccüblü olanı isə odur ki, bəzi xəstələrdə bu adi su əsl narkotik effekti yaradırdı və onlar özlərini daha yaxşı hiss etməyə başlayırdılar. Bu effekt “Plasebo effekti” adlanır.

“Plasebo effekti” termini ilk dəfə 1920-ci ildə Doktor Qreyvs tərəfindən işlədilmişdir, mənası isə yalançı preparat və psevdo-prosedurların özünü inandırma nəticəsində müsbət müalicəvi effekt verməsidir. Yalançı preparatlarla müalicə qeydiyyata salınmış hallardan 20-50%-ində özünü doğruldur.