Qədimdə Yoganı insanlar insanlar üçün düşünmüşlər, lakin bu o demək deyil ki, heyvanlar ondan istifadə etməməlidir 🙂