Hər oxuyan Molla Pənah olmaz, çünki həqiqətən kamil olmaq üçün gündəlik qrafikinizi nəzərdən keçirmək və faydalı məşğuliyyətləri vərdiş halına gətirmək lazımdır. Bizi kamilləşdirən vərdişlər isə bunlardır:

1. Gündəlik yazmaq

2. Televizora deyil, kitablara üstünlük vermək

3. Seriallara deyil, online təhsilə vaxt ayırmaq

4. Öyrəndiklərinizi tətbiq etmək

5. Bildiklərinizi paylaşmaq

6. İlham mənbəyinizi tapmaq

7. Təkcə beyni deyil, bədəni də çalışdırmaq

8. Qorxuların üstünə getmək

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
Məlumat sizə necə təsir bağışladı? (Qeyd: hissiyatınız bizim üçün önəmli və əhəmiyyətlidir)
  • Normal və ya Razı 😉
  • Həyacanverici
  • Qəmgin 🙁
  • Hirsli :@
  • Utancverici
  • Sevindirici 🙂