Jawfish adlanan balığın qeyri adi xüsusiyyəti onu digər su heyvanlarından fərqləndirir. Belə ki, bu balıq öz balalarını ağzındaya daşıyır.