Türk mediası nəsli kəsilməkdə olan etnosların siyahısını dərc edib. 

Yaponiya

2010-cu ildə əhalisi-127,370,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-95,152,000

Əhali arasında gözlənilən azalma-25%

Ukrayna

2010-cu ildə əhalisi-45,864,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-35,273,000

Əhalidə gözlənilən azalma-23%

Gürcüstan

2010-cu ildə əhalisi-4,638,000

2050-ci ildə əhali təxminən-3,591,000

Əhalidə gözlənilən azalma-23%

Bolqarıstan

2010-cu ildə əhalisi-7,542,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-5,894,000

Əhalidə gözlənilən azalma-22%

Bosniya-Herseqovina

2010-cu ildə əhalisi-3,843,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-3,075,000

Əhalidə gözlənilən azalma-20%

Latviya

2010-cu ildə əhalisi-2,242,000

2050-ci ildə əhali təxminən-1,799,000

Əhalidə gözlənilən azalma-20%

Serbiya

2010-cu ildə əhalisi-7,288,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-5,874,000

Əhalidə gözlənilən azalma-19%

Polşa

2010-cu ildə əhalisi-38,186,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-31,849,000

Əhalidə gözlənilən azalma-17%

Moldova

2010-cu ildə əhalisi-4,117,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-3,466,000

Əhalidə gözlənilən azalma-16%

Rumıniya

2010-cı ildə əhalisi-21,454,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-18,236,000

Əhalidə gözlənilən azalma-15%

Kuba

2010-cu ildə əhalisi-11,246,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-9,725,000

Əhalidə gözlənilən azalma-14%

Cənubi Koreya

2010-cu ildə əhalisi-48,875,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-42,343,000

Əhalidə gözlənilən azalma-13%

Belarusiya

2010-cu ildə əhalisi-9,470,000

2050-ci ildə əhali təxminən-8,281,000

Əhalidə gözlənilən azalma-13%

Almaniya

2010-cu ildə əhalisi-81,624,000

2050-ci ildə əhali təxminən-71,510,000

Əhalidə gözlənilən azalma-12%

Rusiya

2010-cu ildə əhalisi-141,920,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-126,674,000

Əhalidə gözlənilən azalma-11%

Macarıstan

2010-cu ildə əhalisi-10,004,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-9,040,000

Əhalidə gözlənilən azalma-10%

Makedoniya

2010-cu ildə əhalisi-2,054,000

2050-ci ildə əhalisi təxminən-1,867,000

Əhalidə gözlənilən azalma-9%