1. Adətən Cəlladları üzü bağlı şəkildə göstərilməsi sadəcə uydurmadır.Əslində cəlladlar heç bir zaman üzlərini göstərmirlər. Yalnız orta əsrlərdə hakimiyyət devrilən zaman ölüm tətbiq edilən Kralların edamı zamanı Cəlladlar üzlərini örtürlərmiş.

2. Cəlladlar ailə qura bilməzdilər.

3. Cəlladlar öldürəcəyi insanın əynində olan paltarları mənimsəmək hüququna malik idilər.

4. Cəlladlar bazardan istədikləri ərzaq və tərəvəzləri pulsuz almaq hüququna malik idilər. Bəzən insanlar onların əllərindən pul götürməkdən belə imtina edirdilər.

5. Cəlladlar Ekzorsizim (şeytanın bədəndən qovulması) ilədə məşğul olurdular. Çünki qəddar ruhu bədəndən çıxarmaq üçün daxil olduğu bədənə xəsarətlər yetirmək gərəkdir.

6. Kilsədə Cəlladlar qapının arxasında durmalı idilər. Kilsəyə daxil olmaq onlara yasaq idi.

7. 1264-cü ildə Fransa çarı Müqəddəs Lyudovikin hakimiyyəti dövründə cəlladlar qadınlar idilər.

8. Əgər Cəllad öz işini tərk etmək qərarına gələrdisə, yerində işləyəcək Cəlladı bütün şəhərə təqdim etməli idi.

9. Cəlladlar həmin dövrdə aktyor və fahişələr ilə eyni təbəqdə sayılırdı.

10. Cəllad edam etməklə yanaşı edam etdiyi insanın orqanlarını, bədəninin hissələrini satmaqlada məşğul idi. Cadugərlər isə edam olunan insanın dırnaq, diş və asıldığı kəndirin bir hissəsini onlardan alaraq magiya və cadunun hazırlanmasında istifadə edirdilər.