Çilidə yerləşən dəmir yolu xətti heç də ətrafdakı ağaclara və meşəliyə görə gözəl sayılmır. Özəlliklərindən biri dərə-təpələr boyu uzun-uzun təhlükəli xəttlərin getməsidir.

Xəttlər əsasən dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə yerləşir. 98 il bundan öncə qurulan dəmir yolu xəttləri hələ də öz gözəllik və dözümlülüyünü saxlaya bilmişdir.