XVII əsrdə tikilmiş Tac Mahal məqbərəsi. Bu məqbərəni Cahan şah Həqiqi həyat yoldaşı Mumtaz Mahal Banu üçün Aqra şəhərində inşa etdirmişdir. Abidə 22 ile tikilmişdir.