Ana təbiətin canlı olduğunu hər birimiz çox gözəl bilirik və hətta insandan pis münasibət görərsə intiqam ala biləcəyini də. Biz bilmirdik ki, onların böyük yumor hissi var yoxsa bu ağacların üzərində olan qəribəlikləri necə izzah etmək olar ?