İksil (Mayya) icmasından olan kiçik qız. Müəllif: Aleksandr Ximuşin


Cibutili xanım


Saxaravi milliyyətli sakin.


Kakçikelli xalqına mənsub xanım, Qvatemala.


Yaponiya


Savaya adasının sakini. Samoa


Şərqi Sibir, Tofalar xalqı (RF)


Oroçon xalqına mənsub qız, Çin.


Vaxan vadisinin sakini, Əfqanıstan.


Bodi tayfasından olan gənc, Həbəşistan


Gənc rahib, Diskit kilsəsi. Hindistan


Buratiya, Rusiya Federasiyası.


Vaxan vadisində yerləşən Vaxan xalqına mənsub qızcığaz,Əfqanistan.

Müəllif: Aleksandr Ximuşin