Bu günlərdə demək olar ki, hər birimizin evində təsadüf etdiyimiz görünməz Wi-Fi dalğalarını Astrobiologist Browling Vogel Nikolay Lammla birgə xüsusi cihazlarlarla görüntü halına gətirə bilmişdir.

Onlardan bezilerini sizlere teqdim edirik