Bir məsəl var: “Anasına bax, qızını al”. Əlbəttə genetik səbəblərlə insanlar valideynlərinə bənzəyirlər və bu sözdə doğruluq payı vardır. Ancaq nə dərəcədə? Aşağıda diqqətlə hazırlanmış nümunələr bizə bunun nə qədər doğru olduğunu göstərir. Etiraf edirik; belə dəqiq şəkildə göstərilmədən, insan tam olaraq anlamırmış… 🙂


62 yaşındakı ana və 30 yaşındakı qızı
48 yaşındakı ana və 24 yaşındakı qızı
45 yaşındakı ana və 15 yaşındakı qızı
83 yaşındakı ana və 57 yaşındakı qızı
73 yaşındakı ana və 43 yaşındakı qızı