İngiliscə yazılan bəzi qısa sözlər var ki, gündəlik yazışmalarda, müasir gənclərin danışığında tez-tez görüb, eşidirik. Bəs bu sözlərin mənası nədir? Gəlin, birlikdə öyrənək!

 • LOL: Laugh out loud- Qəhqəhə ilə ucadan gülmək
 • OMG: Oh my god- Aman tanrım!
 • ILY: I love you- Səni sevirəm!
 • PPL: People- Ey insanlar
 • IDK: I don’t know?- Mən bilmirəm/ Mən nə bilim
 • TBH: To be honest- Əslində/ Dürüst olmaq gərəkirsə
 • BTW: By the way- Yeri gəlmişkən
 • THX: Thanks- Çox sağ ol!
 • AMA: Ask me anything- Ürəyin istədiyini soruş
 • TBT: Throwback Thursday- Keçmişə səyahət…
 • JK: Just kidding- Zarafat edirəm!
 • IMO: In my opinion- Məncə
 • YOLO: You only live once- Bir dəfə yaşayırıq bu həyatda
 • FYI: For your information- Məlumatınız olsun ki…
 • IDC: I don’t care- Məni maraqlandırmır/ Vecimə deyil
 • TGIF: Thank God it’s Friday- Şükür allaha 5ci gündür!
 • IRL: In real life- Əslində/ Həyatda

Həəə, indi bütün dostlarınızla cool sözlərlə yazışmağa hazırsınız!