Harwardda yerləşən XVIVO studiyasının animatorları bədəninin bəzi hissələrini 10 milyon dəfə yaxınlaşdırıb. Bununlada fantastik bir aləm açılıb.  

Mikroskopik virus, daxili bakteriyaları çoxaltmaq imkanına malikdir.

 1. Perisitlər (yaşıl) kapilyarda yerləşir. Perisitlər kapilyar qan axımını tənzimləyir. 

2. 

3. Bu görüntü mikroskopik altında mitochondria daxilində huceyrələrin istehsal prosesini göstərir. 

4. Qulağın içində mikroskopik tüklər. 

5. İnsan bədəninin daxilində olan «blebbing» virusunun yaxınlaşdırılmış görüntüsü. 

6. Bütün qan hüceyrələrinin istehsalı üçün məsuliyyət daşıyan Multipotent kök hüceyrələri. Beyinin kök hüceyrələrində yerləşir. 

7. Kinezinin görüntüsü, o hüceyrələrin içərisində yerini dəyişə bilir.