Məhz bu məktəbin məzunları Azərbaycan xalqının həyatında, onun maarifçiliyində böyük rol oynayıblar. Qız məktəbinin açılması 20-ci əsr müsəlman şərqində mühüm hadisəyə çevrildi. Qız məktəbinin açılması bütün müsəlman dünyasının təhsil tarixi üçün yüksək uğur idi. Bunun məntiqi davamı kimi 1918-ci ildə Şərqdə ilk dəfə zərif cinsin nümayəndələrinə seçmək və seçilmək hüququ məhz Azərbaycanda verildi.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
Məlumat sizə necə təsir bağışladı? (Qeyd: hissiyatınız bizim üçün önəmli və əhəmiyyətlidir)
  • Normal və ya Razı 😉
  • Həyacanverici
  • Qəmgin 🙁
  • Hirsli :@
  • Utancverici
  • Sevindirici 🙂