Bəzi hisslər, duyğular və hadisələr var ki, onları ifadə etmək üçün uzun cümlələr qurmalı olursan, ancaq bir çox dillərdə elə sözlər də var ki, həmin söz özündə bir cümləni tamlıqla cəmləşdirir. Məsələn, elə aşağıda oxuyacaqlarınız kimi.

Lacuna (latınca) — İtmiş hissə, boş yer

Meraki (yunanca) — Gördüyün işi sevgi ilə etmək, ona özündən nə isə qatmaq

Eglaf — Mənası olmayan hər hansı söz

Ephemeral — Çox qısa müddət davam edən

Sirimiri (ispanca) — narın yağış, çiskin

Hoppipolla (irland dilində) — Gölməçəyə tullanmaq

Oblivion — Ətrafında olanlardan xəbərsiz olmaq

Abendrot — Qürub zamanı səmanın rəngi

Billabong — Yalnız yağışdan sonra olan su axını

Nonversation — Tamamilə dəyərsiz söhbət, qısa danışıq

Sortable — Utanmadan özünlə hər yerə apara biləcəyin insan

Nunchi — Başqalarının əhvalını ölçmək, olduğun mühiti başa düşmək

Textrovert — Üzbəüz danışıqlardan daha çox mesajlaşma zamanı özünü rahat hiss edən insan

Askhole — Mənasız suallar soruşan insan

Sarang — Ölənə qədər bir insanla birlikdə olmağı istəmək