Robert Wechsler  düzəltdiyi heykəllərdə mərmər , metal əvəzinə material kimi xırda pullardan istifadə etmişdir.