Beynəlxalq Təşkilat olan ACCA artıq dünyanın əksər ölkəsində rəğbət qazanıb və onun imtahanlarını dünyada öndə gedən beynəlxalq şirkətlər tanıyır və işə qəbul zamanı yüksək qiymətləndirir. Universitet oxumaqla yanaşı adıgedən imtahanların verilməsi gələcəkdə karyerada yüksək pillələrə qalxmaqda nərdivan rolunu oynayır.

 ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants — İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyası) — maliyyə və audit müəssisələrində, mühasibat sahəsində, banklarda işləmək istəyən professionallar üçün xüsusi diplom verir. Bunun üçün aşaıdakı 14 imtahandan keçmək lazımıdr

Fundamentals

 1. F1 Accountant in Business — Mühasib və biznes
 2. F2 Management Accounting — İdarəetmə uçotu
 3. F3 Financial Accounting — Maliyyə uçotu
 4. F4 Corporate and Business Law — Korporativ hüquq
 5. F5 Performance Management — Səmərəliliyin idarə edilməsi
 6. F6 Taxation — Vergilər
 7. F7 Financial Reporting — Maliyyə hesabatları
 8. F8 Audit and Assurance — Audit və onu maşaidə edən xidmətlər
 9. F9 Financial Management — Maliyyə menecmenti

Professional

 1. P1 Professional Accountant — Professional Mühasib
 2. P2 Corporate Reporting — Korporativ Hesabatlar
 3. P3 Business Analysis — Biznesin Təhlili
 4. P4 Advanced Financial Management — Maliyyə menecmenti
 5. P5 Advanced Performance Management — Səmərəliliyin idarə edilməsi
 6. P6 Advanced Taxation — Vergilər
 7. P7Advanced Audit and Assurance — Audit və onu maşaidə edən xidmətlər

Qeyd:  Fundametals mərhələsi iki modula ayrılır: Knowledge və Skills. Knowledge modulu (F1-F3) tələbələri maliyyə və idarəetmə uçotunun əsasları ilə tanış edir. Skills modulu (F4-F9) hər bir mühasibin gələcək karyera planlarından asılı olmayaraq mənimsəməsi lazım olan əsas texniki sahələri tam əhatə edən altı fəndən ibarətdir (hüquqşünaslıq, səmərəliliyin idərə edilməsi, vergi qoyma, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, audit və maliyyə idarəetməsi)

Professional mərhələsi iki modula bölünür: Essentials (əsas fənlər) (P1-P3) və Options (əlavə, fakültativ fənlər) (P4-P7).

ACCA-nın dünyanın 17 ölkəsində 154 000 üzvü var