Bu Kaytak hava limanıdır. Victoria Harbour-a xidmət edən şimalda yerləşən və yalnız uçuş-enmə zolağı 13/31 də olan bu hava limanına bir çox göydələnlər və dağlar ücbatından eniş çox mürəkkəb baş tutur. Uçuş enmə zolağı 13 “Kaytak” hava limanı öz mürəkkəbliyi və əyləncəliyinə görə dünyada şöhrət qazanmışdır.

Kaytak hava limanı təpələrə, tikintilərə və dənizi  yaxın olduğundan dünyanın ən təhlükəli hava limanlarından biri hesab olunurdu və təyyarə enişləri çox cəlbedici görünürdü.