Cənubi Koreyada dünyanın ən təəccüblü hadsələrindən biri yaşanır. Hz. Musanın əsasıyla Qızıldənizi yarıb ortasında bir yol açdığı hadisənin bir bənzəri Cənubi Koreyada yaşanır. İldə iki dəfə suların çəkilməsiylə dənizin ortasında 3 kilometr uzunluğunda, 40 metr genişliyində bir yol açılır və 1 saat sonra dəniz təkrar bağlanıb köhnə halına gəlir. Bu anı qaçırmaq istəməyən minlərlə turist gəl-get in yaşandığı anda orada olub açılan dənizin ortasından qarşıya keçirlər.