• Gün ərzində 1 qutu siqaret çəkən insan il ərzində yarım stəkan qatran içmiş hesab olunur.

 • İnsan canlı aləminin yeganə nümayəndəsidir ki, düz xətlər çəkə bilir.

 • Sarışın insanlarda brünetlərə nisbətən saqqal daha tez çıxır.

 • Gülüş zamanı insanda 17 əzələ işləyir.

 • Ağ ciyərin səthi 100 kvadrat metrdir.

 • İnsan DNK-sinda 80000 gen mövcuddur.

 • Kişilərin boyu 130 sm-dən aşağı, qadınların boyu isə 120 sm-dən aşağı olduqda cırtdan sayılırlar.

 • Leykositlər insan orqanizmində 2-4 gün, eritrositlər isə 3-4 ay yaşayırlar.

 • Fransızlarda əl barmaqların adları: pus, indeks, major, anüler, orikülerdir.

 • Hər barmaq insan həyatı boyu 25 milyon dəfə əyilir.

 • İnsanın ürəyinin ölçüsü onun yumruğu boydadır. Orta yaşlı insanın ürəyinin çəkisi 220-260 qramdır.
 • İnsan orqanizminin tərkibinə cəmi 4 mineral daxildir: apatit, araqonit, kalsit, kristobalit.

 • Gün ərzində insan beyni bütün dünyanın telefonlarından çox elektrik impuls yaradır.

 • İnsan orqanizmində yaşayan bakteriyaların cəmi çəkisi 2 kiloqramdır.

 • İnsan beynində 1 saniyədə 100 000 kimyəvi reaksiya baş verir.

 • İnsan ağ ciyərinin səthinin sahəsi tennis kortunun sahəsinə bərabərdir.

 • İnsan doğulduqda onun beynində 14 milyard hüceyrə olur və bu say ölümün sonuna kimi artmır, əksinə 25 yaşdan sonra günə 100 000 min azalır. Bir səhifənin oxunmağına sərf edilən 1 dəqiqə ərzində 70 yaxın hüceyrə ölür. 40 yaşından sonra beynin deqradasiyası kəskin sürətlənir, 50 yaşdan sonra isə neyronlar (beyin hüceyrələri) solur və beynin həcmi azalır.

 • İnsanın nazik bağırsağı sağlığında 2.5 metr uzunluğda olur. Ölümündən sonra bağırsağın divarının əzələləri boşaldığından onun uzunluğu 6 metrə çatır.

 • İnsanda təqribi 2 milyon tər vəzi mövcuddur. Orta yaşlı adam hər litr tər tökdükdə 54% kalori itirir. Kişilər qadınlara nisbətən 40% çox tərləyirlər.

 • İnsanın sağ ağciyəri sol ağciyərinə nisbətən özünə daha çox hava yerləşdirir.

 • İnsan gözü 10 000 000 rəng çeşidi fərqləndirməyə qadirdir.

 • İnsan ağzında 40 000 bakteriya mövcuddur.

 • Papafobiya- Roma papasından qorxmaqdır.

 • Açıq gözlə asqırmaq mümkün deyil.

 • İnsan orqanizmində ən güclü əzələ dildir.

 • İnsan orqanizmində 2000-ə yaxın dad bilmə reseptoru var.

 • İnsan orqanizmində olan piylər 7 ədəd sabun istehsalı üçün lazım olan miqdardadır.

 • İnsan bədənində nerv impulsları saniyədə 90 metr sürətlə hərəkət edirlər.

 • İl ərzində insan ürəyinin döyüntülərinin sayı 36 800 000-dir.

 • Kişilər qadınlara nisbətən 10 dəfə çox daltonizmdən əziyyət çəkirlər.

 • Uşaq doğulanda bədənində 300 sümük olur, böyüdükcə onlardan 206 qalır.

 • İnsan sümüylərinin təqribi yarısı bilək və pəncədə yerləşir.

 • Mavi gözlü insanlar digərlərinə nisbətən ağrıya daha həssasdırlar.

 • Əl barmaqların dırnaqları ayaq barmaqların dırnaqları ilə müqaisədə 4 dəfə tez böyüyür.

 • Ömür boyu insan dərisi 1 000 dəfə dəyişir.

 • Orta yaşlı insanın bədənində 75 kilometrlik nerv var.

 • Güclü işıq nəticəsində görmə qabiliyyəti itirmə halına “qar korluğu” deyilir.

 • Qripə səbəb olan 100 müxtəlif virus mövcuddur.