Hər kəsə məlumdur ki, okean balıqqulağını qulağımıza yaxınlaşdıranda sanki okean səsini eşitmiş oluruq.

Bunun sadə səbəbi var: balıqqulağı ətrafdan gələn bütün səsləri udduğu üçün biz qulaq damarlarımızda axan qanın dövretmə səsini eşidirik.