Əksər ölkələr arasındakı sərhədlər əsasən tikanlı məftil və kiçik yol işarələri olan simvolik xəttdən ibarətdir. Bundan əlavə, təbiətin özü tərəfindən yaradılan sərhədlər də var !

İnsanların ərazilərini necə fərqli böldüklərini aşağıdakı şəkillərdə görə bilərsiniz.


Litva və Latviya

 Bu iki ölkə arasında sonsuz gözəllik var.


Almaniya və Avstriya

 Dağlıq sərhəd


Haiti və Dominikan Respublikası

Bu şəkil aydınlıqla ətraf mühitin qorunmasında iki fərqli yanaşması təsvir edir.

 

 ABŞ və Meksika

 Yerli əhali ABŞ (solda) və Meksika (sağda) sərhədində voleybol oynayır


Rumıniya və Bolqariya

 Sərhəd Ana təbiət tərəfindən müəyyən olunub


Tayland, Laos və Myanma

 Bu dövlətlərin sərhədində “qızıl üçbücaq ” var


İspaniya və Portuqaliya

 Bu buraz yolu iki ölkəni birləşdirir. Mən səfərə etiraz etməzdim!


Vyetnam və Çin

  Dünyanın ən böyük və ən gözəl şəlalələrindən biri olan Detian şəlaləsi, Vyetnam və Çin sərhədində yerləşir.


Fransa və Almaniya

 Bu iki ölkənin sərhədində çox möhtəşəm bir meşə yerləşir


Almaniya və Çexiya

 Bu evin bir hissəsi Almaniyada, digər hissəsi Çexiyada yerləşir


Argentina və Braziliya

 İquazu şəlaləsi Argentina və Braziliya sərhədində yerləşir


İsveçrə və İtaliya

Qarlı-ağ sərhəd