Foto 1925-ci ildə çəkilmişdir. Lakin sonrakı illərdə görüntüdəki bəzi şəxslərin öldürülməsi və “yox olması”, Stalin haqqında olan 1949-cu ildə yazılmış qısa bioqrafiyada artıq onun tək olduğu vəziyyətinə gətirilmiş və onun istəmədiyi şəxslər fotodan silinmişdir.