Xoşbəxt olmaq üçün 20 qaydaya nəzər salaq:
 
    1. O qədər güclü ol ki, heç nə sənin ruhunun sakitliyini pozmasın.
    2. Gördüyün hər insanla sağlamlıq, xoşbəxtlik və Allahın verdiyi gözəl nemətlər haqqında danış.
    3. Dostlarına hər imkanda onların nə qədər dəyərli olduqlarını hiss etdir.
    4. Hər hadisənin işıqlı tərəfini görməyə çalış, optimizmin ürəkdən gəlsin.
    5. Yalnız ən yaxşı şeyləri düşün və ən yaxşılar uğrunda çalış. Orta yolu tutma, hər zaman qabağa getməyə çalış  və unutma: niyyətin hara, mənzilin ora.
 
Xoşbəxt olmaq istəyirsiniz?
 
    6. Dostlarının uğurlarına öz uğurların qədər sevin, həsəd etmək ruha zərərdir.
    7. Keçmişdəki səhvlərini unutma, lakin yadına salıb tez-tez qaranlığa da qapılma, beynini “Niyə belə etdim” sualı ilə yorma, çünki qədər, qismət və tale çərçivəsində hər etdiyin şey Allahın istəyi və əmri ilə baş verir.
    8. Gələcək üçün yaşama, çünki gələcək naməlumdur. Həm də arzuladığın kimi olmaya bilər. Arzula, xəyal qur, istə, plan cız, amma xoşbəxtliyi gələcəkdə axtarma, əlində olan nemətlərdə axtar.
    9. Zorla üzündə xoşbəxt, mehriban ifadə yaratmağa çalışma, səmimi ol, içindən gəldiyi kimi rəftar elə. Yəni birini çox istəmirsənsə, “səni heç sevmirəm, sənə nifrət edirəm” kimi içindən keçən cümlələri qarşındakına olduğu kimi çatdırmağı nəzərdə tutmuram. Sadəcə rahat ol. “İnsanlar haqqımda nə düşünər, nə edim məni qəbul etsinlər, nə edim xoşlarına gəlim?” sualları ilə beynini yorma, çünki nə qədər ideal olsan, mütləq əleyhinə olan, səni bəyənməyən insanlar olacaq.  Ona görə fikir vermə. Başqa tərəfdən də səmimi olsan, ətrafında dürüst, içdən, candan dostların hər zaman olacaq.
    10. Özünü inkişaf etdirməyə o qədər vaxt ayır ki, başqalarını tənqid etməyə vaxtın qalmasın.
    11. Qüsur axtarma. Gözəllikləri tapmağa və görməyə çalış.
    12. Narahat olma. Canını sıxma, çünki səni Yaradan, haqqında ən xeyirlisini yaradacaq. Öz iradən elə çox rol oynamır. Allahın sonsuz iradəsinə təslim ol və güvən ona.
 
    Xoşbəxt olmaq istəyirsiniz?
 
    13. Hirslənmə. Qəzəb, əsəb sadəcə özünə zərərdir. Həm də başqa günahlara yol açır.
    14. Heç nədən qorxma. Əgər qorxulacaq bir məqam yaransa, dərhal Allahın “Qorxma, Mən səninləyəm, Eşidirəm və Görürəm” mesajını yadına sal. Ən güclü olan Allahdırsa, ən güclü olan da səni qoruyacaq.
    15. Əsla kədərlənmə. Həyatda heç nə kədərlənməyə dəyməz. Kədərlənəcək saxta səbəblər yaratma özünə. Xəstəsənsə, çarəsi tapılar. Xəstəliyi verən Allah şəfasını da verər əlbət. Malını itirsən, dalını qazanarsan irəlidə. Dostlarını itirsən, Allah əvəzinə daha səmimi, mehriban dostlar verər sənə. Çarəsiz kimi görünən ölüm gələr, yaxınlarını, sevdiklərini aparar, amma ölüm də son deyil, unutma. Yeni və əbədi həyata başlanğıcdır və bu həyatda Allah insanlarla ən ədalətli şəkildə rəftar edər. Yaxşıları sonsuz cənnət məkanında gözəl nemətlər içərisində yaşadar. Pislərə də Cəhənnəm əzabı ilə  qarşılıq verər.
    16. Dua et. Allahla söhbət elə yaxın dostun kimi, sirdaşın kimi, dərdlərini Ona aç, problemlərini, sıxıntılarını, qüsurlarını Ona danış, utanma, insanlar qınayar səni, kömək də etməzlər bəlkə. Amma Allah hər zaman cavab verər səsinə . Sən eşitməyə bilərsən Onun səsini bəlkə də. Amma Alla eşidəndir, görəndir və dualara cavab verəndir. 
 
    Xoşbəxt olmaq istəyirsiniz?
 
    17. Vicdanının səsini dinlə hər zaman. Vicdan Allahın səsidir. Səni hər zaman düzə, doğruya, xeyrə apararar. Yolundan döndərmək istəyənlərə uyma. Vicdan nə deyir onu et.
    18. Ən vacib maddələrdən biridir. Təfəkkür etmək, yəni düşünmək. Kainat, insanlar, yaradılış, səbəb-nəticə əlaqələri, öz nəfsin, niyyətin üzərində düşün. Təfəkkür etmək zehni açır. İnsanın ağlını, şüurunu inkişaf etdirir.
    19. Bu maddəni əsla unutma. Həyat sürətli bir qatar kimidir. Səni son mənzilə, yəni Allahın hüzuruna aparacaq. Uzun, əyri-üyrü yollardan aparacaq səni. Cürbəcür görüntülər görəcəksən o qatarın içində.  Görüntü, yəni hadisələr, insanlar və səbəblər. Çalış görüntülərdən çox təsirlənmə. İlişib qalma onlarda, çünki hamısı müvəqqətidir. İradəni sınamaq üçün sənə göstərilir. Eynilə kino lenti kimi. Sən son mənzilə çatanda o görüntülərin heç biri, hətta ən dəyərli bildiklərin belə yanında olmayacaq. Səni yola salacaqlar, amma ora çatanda tək-tənha olacaqsan. Odur ki, duyğularınla hərəkət eləmə, çünki həmişə səni yanıldacaqlar. Ağlını ən düzgün şəkildə istifadə et. 
    20. Qəflətdən uzaq ol. Allahın Quranla sənə çatdırdığı bu ismarıcı əsla unutma: İnsanların hesaba çəkiləcəkləri gün yaxınlaşdı. Amma onlar hələ də qəflət içində üz çevirirlər (Ənbiya surəsi, 1).