1. Axmaq və dəlilərə hər zaman güzəştə get.

 2. Qadın istərsə, qayaları sındırıb keçər

 3. Gedəni ləngitmə, gələni qovma.

 4. Sürət- yavaş lakin fasiləsiz olan bir hərəkətdir.

 5. Pis insanın dostu olmaq yaxud yaxşı insanın düşməni olmaq seçimi arasında qalsanız, ikincini seçin.

 6. Dahilər sadə insanların içərisində yetişir.

 7. Yüksəkliyə qalxmaq istəyən şəxs mütləq pilləkəni tapacaq.

 8. Kişi ilə qadın arasındakı münasibət göz yaşları ilə əllər arasındakı münasibətə bənzəməlidir: əllər ağrı çəkəndə gözlər yaşaracaq, gözlər yaşaranda isə əllər həmin göz yaşlarını siləcək.

 9. Günəş haqlıları tanımır, Günəş haqsızları tanımır. Günəş ətrafa işıq saçaraq hər kəsi isindirir. Özünü dərk edən insanlar da Günəşə bənzəyir.

 10. Dənizin böyüklüyü onun kiçik çayları qəbul etməsindən irəli gəlir.


 11. Ən uzun yol belə ən yaxın yoldan başlayır.

 12. Şərab içənlər onun ziyanından bixəbərdirlər, şərab içməyənlər isə onun faydasından.

 13. Bəlkə də qılınc həyatda cəmi bir dəfə vacehinizə yetəcək, lakin onu hər zaman özünüzlə gəzdirmək lazımdır.

 14. Gözəl çiəklər məhsuldar bar vermir.

 15. Dərd cırıq paltara bənzər: onun mövcudluğundan ancaq evdəkilər xəbərdar olmalıdır.

 16. Cəmi bir mehriban baxış və sözlə bütün qışı isindirmək olar.

 17. Problemi həll etmək mümkündürsə, ona görə narahatlıq keçirməyə dəyməz. Əgər problemi həll etmək mümkün deyilsə, ona görə narahatlıq keçirmək faydasızdır.

 18. Bir insandan şübhə etməmişdən öncə 7 dəfə düşün.

 19. Əlindən gələni et, lakin taleyinin gücünü də unutma.

 20. Aşırı dürüstlük axmaqlıqla sərhədləşir.

 21. Təbəssüm gülüş gətirər, gülüş isə xoşbəxtlik.
 22. Qələbə güclünün yox, səbr edənin və iradəli kəslərin tərəfindədir.

 23. Həyat kağızın suda bata biləcəyi və daşın suda üzə biləcəyi qədər ziddiyyətlidir.

 24. Təbəssümlü üzə ox atmırlar.

 25. Soyuq çay və soyuq yeməyə göz yummaq olar, lakin soyuq baxış və sözə tab gətirmək olmur.

 26. Düşünərək qərar ver, qərar verdikdən sonra düşünmə

 27. Soruşmaq bir anlıq utanc gətirir, bilməmək isə ömürlük.

 28. Mükəmməl güldan pis ustanın əlindən çıxmaz.

 29. Əyilməkdən qorxmayın, beləki ondan sonra qamətinizi dik tutmaq üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz.

 30. Dərin çaylar səssiz axar.