Bojana Daniloviçə dünyanın ən nadir insanı desək yanılmarıq. Serbiyalı 28 yaşlı bu xanım dünyada çox nadir olan xəstəliyə düçardır. Belə ki, o hər şeyi tərsinə görür. Alimlər bu xəstəliyə “SOP” adını versələr də, onu müalicə etməkdə acizdir.