Rəssamlıq sahəsində ustalaşmaq, digər sahələrdə olduğu kimi, çox ciddi zaman və əmək tələb edir. Bu incənənət sahəsi ilə məşğul olanların əsərlərinə xronoloji ardıcıllıqla baxdıqda onların zamanla necə ustalaşdığını asanlıqla görə bilərsiniz. Xüsusilə incəsənətə ilk başladıqları illərdəki şəkilləriylə hal-hazırki şəkilləri arasında dramatik fərqlər var.

    Müxtəlif rəssamlar da illər keçdikcə inkişaflarını göstərmək məqsədilə müxtəlif zamanlarda çəkdikləri rəsmləri paylaşmışlar. Bunlar arasında o qədər ciddi fərqlər var ki, eyni qələmdən çıxdığına inanmaq olmur.

Zaman və əməyin bir rəssamın bacarığına necə təsir etdiyini görmək baxımından aşağıdakı fotoşəkillərə nəzər sala bilərsiniz…