Başına pnevmatik çəkiclə atəş açılmış çinli

10 yaşlı uşaq sağdı