Görəcəyiniz şəkillər hər biri 1900-1950-ci illərə aiddir. Elə bu illərdə də New York ABŞ-ın ən böyük metropolisi idi.