Populyar fotohostinqlərdən birində “Tiny animals on fingers” qrupunda ölçüləri millimetr, çəkisi isə qramla ölçülən heyvanların fotoları var.