Ey, sən! Bəli, sən! Sevgini etiraf etmək üçün bir işarə, bir təkan axtarırdın? Bu həmin işarədir. Ona ürəyin yandısa, bunu göstər, onu qazan və əsla tərk etmə!