«İşıq və kölgədən abidələr» foto-işi ilə dünyada tanınan Kumi Yamaşita  kreativ özünü realizasiyanın yeni üslubunu tapıb. O,  bu işini mismar və iplərlə görür: portretlərində ştrixlər yaradır, tonlar verir.