Kitab alarkən diqqət etdiyimiz məqamlardan biri də onun üzlüyüdür. Çoxumuz kitabı oxuyarkən kitabların üz qabığını çəkmişik, amma belə şəkillər hər vaxt ələ düşməz. Kitabları kreativ insanlar oxuyarsa… 🙂