Bu məqaləni xoşbəxtliyi işə salmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir instruksiya kimi düşünün.

 • Zamanınızı və pulunuzu dünyanı kəşf etmək üçün xərcləməkdən çəkinməyin.
 • Sevirsinizsə, etiraf edin.
 • Anlamırsınızsa, soruşun.
 • Mübahisə etməməyə çalışın.
 • Bu günü dolu-dolu yaşayın, çünki dünən artıq keçdi. Sabah isə olmaya bilər.
 • Qəbahətiniz varsa, özünüzü haqlı çıxarmağa çalışmayın. Üzr istəyin.
 • Ətraf nə yaxşı, nə də pisdir. Onun üçün fərqi yoxdur siz varsınız, yoxsa yox.
 • Bir il sonra bu gün başlamadığınız üçün təəssüf edəcəksiniz.
 • Hər bir hadisədən zövq almağa çalışın.
 • Unutmayın ki, dünyaya ikinci dəfə gəlməyəcəksiniz.
 • Televizora baxmayın. Bu cihaz beyninizi kütləşdirməkdən başqa bir işə yaramır.
 • Siyasətdən kənar olun. O, insanları qəddarlaşdırır.
 • Yalnız özünüzə güvənin.
 • Əhvalınız yaxşı deyilsə, bilin ki, siz öldükdən sonra əhvalınız ümumiyyətlə olmayacaq.
 • Bil ki, bu gün həyatının ən yaxşı günüdür.