Hər bir qadın saçlarına xüsusi diqqət yetirir. Xanımlar daha yaxşı bilər, saçlar materialına, şəklinə görə bir neçə növə ayrılır. Düz saç, dalğalı saç və ən çox “problem” yaradan buruq saç. 🙂  Sizə buruqsaçlı qızların yaşadıqlarını əks etdirən illüstrasiyaları təqdim edirik.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

Bir buruqsaç olaraq sizləri başa düşürəm və eyni situasiyaları özüm də yaşayıram. Bunlara problem yox, fərqlilik kimi baxmalıyıq. Saçlarımızın hər dalğasını sevək! 🙂