Sadə riyazi məsələlərdən ibarət olan bu testlər vaxt geçdikcə məhşurlaşmağa və İQ səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndirmədə istifadə edilməyə başladı. Testlər dünyada ən məhşür İQ testlərdən hesab olunur.

Hazırsızsa başlayaq :

  1. Sopa və topun qiymətlərinin cəmi 1.10 AZN dir. Sopa topdan 1 AZN bahadır. Top neçəyədir ?
  2. 5 avadanlıq 5 dəqiqədə 5 düymə istehsal edirsə, 100 avadanlıq 100 düyməni necə dəqiqədə istehsal edər ?
  3. Gölün səthindəki zambaq hər gün iki dəfə böyüyərək gölün səthini örtməkdədir. Gölün tam səthini örtmək üçün 48 gün lazımdırsa bəs o zaman gölün yarısını örtməyə nə qədər vaxt lazım olar ?

Cavablar isə belədir :

  1. 5 qəpik
  2. 5 dəqiqə
  3. 47 gün