1. Müharibə – Sülhdür
  Azadlıq – Köləlikdir
  Cəhalət – Qüvvədir
 1. Fikir cinayəti ölümlə nəticələnmir, çünki fikir cinayətinin özü ölüm deməkdir.
 2. Uniston sevilməkdən daha çox, həyatında heç olmasa bircə dəfə bu fəzilət divarını vurub dağıtmağı istəyirdi, çünki burada Ehtiras- fikir cinayəti idi.
 3. Qaranlıq olmayan yer – xəyallarla yaşayan gələcəkdir.
 4. Kimisə sevirsənsə deməli, onu bütün varlığınla sevməlisən. Ona artıq heç bir şey vermək iqtidarında deyilsənsə, son zərrəsinə qədər sevgini verməlisən
 5. Bir sözlə nə qədər çox bilirsənsə, illüziyalarda o qədər güclüdür. Nə qədər ağıllısansan, o qədər də dəlisən.
 6. Bəlkə də insan sevilməkdən daha çox başa düşülməyə möhtacdır.
 7. Qorumaq istədiyin sirri ilk növbədə özündən gizlətməlisən.
 8. Mübarizə – nə qədər çalışıb – çabalasan da hər dəfə növbəti dalğa ilə səni əvvəlki yerinə qaytaran axına qarşı üzmək deməkdi.
 9. İnanclı adam fikirləşmir. Onun fikirləşməyə ümumiyyətlə ehtiyacı yoxdur. İnanclı olmaq şüursuz olmaqdır.