Gülər Əhmədovaya ürək sözlərini yazan gənc Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuşdur. (Bakı, 1983)