Jan Jülyen Fransanın məşhur illüstratorlarından biridir. Onun sevimli mövzusu müasir cəmiyyətin telefonlar və sosial şəbəkələrdən artan asılılığı və çox vaxt insanlar arasında real əlaqələr əlamətləri kimi səhvən qəbul olunmaqlarıdır. Janın işini imicinə əlavə etdiyi zəngin ironiya və acı gülüş belə gözəl edir.

Biz sizin üçün müasir dünyanın cəfəngiyyatlarını və bizim həyat tərzimizii ən yaxşı təsvir edən 20 illüstrasiyanı bir yerdə topladıq. Bəlkə də bu gün “iPad”ı kənara qoyub, əvəzinə maraqlı bir kitab seçmək vaxtıdır?