Həyat-ağ və qara zolaqların yerdəyişməsidir və, hətta, əgər indi sizin günəşli dövrünüz deyilsə, əsas olan öz gücünüzə inamı və kainata etibarı bitirməməkdir. Həyatınızı yeni səviyyəyə çıxaracaq, hələ ilk sətrindən ruhlandırıcı olan Çin müdrik kəlamlarını Sizinlə bölüşürük.


 • Nəyəsə nail olacaqsan, yalnız taleyə müqavimət göstərərək…

 • Ola bilər ki, axın səni düşündüyün yerə aparmayacaq.

 • Əgər atdığın addım sənə çətindirsə, o zaman düşün və cavabla. Bu addımı atmağa ehtiyac duyursanmı?

 • Növbəti dəfə ya yaxşısını et, ya da başqa cür.

 • Əgər zaman, məkan, insanlar və hərəkət istiqaməti düzgün seçilməyibsə və nəticədə heç nə alınmırsa, təəccüblənmə.

 • Əgər sən öz səhvinin nəticələrini düzəldə bilirsənsə, demək ki, hələ səhv etməmisən.

 • Əgər sən büdrədinsə və yıxıldınsa, bu o demək deyil ki, sən ora getmirsən.

 • Yol yalnız hamar yerlərdən keçə bilməz.

 • Yolun eyni olan insanın arxasıyca get.

 • Sənin səhvlərin dünyanı dağıtmayacaq.

 • Özün üçün qorxma. Nahaqdan itməyə görə dünya üçün çox dəyərlisən.

 • Nə baş verirsə, vaxtında baş verir.

 • Nə baş verəcəksə, sənin həyatının yaxınlığında baş verəcək.

 • Ümidin sevincli hissləri üçün qaçırdılmış imkanlara təşəkkür et.

 • Dünyaya sənin xeyrin deyil, iştirakın lazımdır.

 • Əgər lazımdırsa əziyyət çək, amma öz əzablarını bu ehtiyaca görə doğrultma.

 • Asanmış kimi davran, bu zaman sənə daha asan görünəcək.

 • Sevinc az oldu deyə kədərlənmə: bununla sən sevincini kədərə çevirəcəksən.

 • ”Dadmağın” və “doymağın” öz sevinci var. Bunları qarışdırma.

 • Arzu etmək olar ki, külək yox olsun. Arzu etmək olmaz ki, külək həmişəlik yox olsun.

 • Vaxtaşırı kimisə sevindir, heç olmasa özünü…

 • Harmoniya məqsəd deyil, vasitədir. Əgər sən onunla nə etməli olduğunu bilsən, onu tapacaqsan.

 • Pis heçnə yoxdur. Sənin xoşuna gəlməyən var.

 • Bəzən düzgün qərarın axtarışı səhvlərdən daha çətin keçir.

 • Çox deməkdən qorxma. Məgər sən nə dərəcədə demək lazım olduğunu bilmirsən?