Pişiklər su sevmir . Amma əslində pişiklər çox yaxşı üzürlər . Hava şəraitinə görə və ya tənbəllikdn suya girməzlər . Ev pişiyinin balıq sevməsindən əlavə quşlara , siçanlara olan düşgünlüyünün səbəbi ev heyvanı olmamışdan əvvəl Qədim Misir və Nil vadisində balıq , qurbağa , balaca quş və siçanları ovlayaraq  yaşamasıdır. Misirlilər pişikləri siçan ovçusu olduğu üçün evcilləşdirmişdir. Günümüzdə pişiklərin Hindistanın şimalında və cənub- şərqi Asiyada yaşayan növləri çayların kənarında balıq ovlayaraq yaşamaqdadır. Pəncələri ilə balıqları sudan çıxarar ,lazım olarsa suyada girərlər . Qədim Misirdə pişik baxıcıları onları süd və çörək ilə bəsləmişlər. Pişiklərin süd zövqü Misirlilərin yaratdığı bəslənmə vərdişindən qaynaqlanmaqdadır .