Yanvar

7 – St Winebald günü: Qan ritualları , heyvan və ya insan qurbanı.

17 – Şeytan Revels: Cinsi rituallar

20-26: Qurban hazırlığı: Qurban tapmaq , qaçırmaq və ayin üçün hazırlamaq.

26 – Da Muer ritualı: Cinsi ritual və ardınca uşaq və ya qadın qurbanı.

Fevral

2 – Candlemass: Yeni üzvlərin qəbulu və insan qurbanı

Mart

1 – St Eichatadt Day: Qüvvət və hörməti göstərmək üçün qan içilməsi.

20 – Vernal / SpringEquinox: Heyvan və insan qurbanları

24 – Canavarın Bayramı: Bir 16 yaşında qız tapılır və şeytan üçün zorlanılıb şeytana gəlin edilir.

Aprel

Paskalya Week-end: İsanın ölümü ilə məzələnilir və insan qurban edilir.

19-25 Qurban hazırlığı: İnsan tapmaq, qaçırmaq və onu ayin üçün hazırlamaq.

25 Da Muer ritualı: Cinsi rituallar və qız qurban edilməsi

30 Walpurgis gecə / Beltane: Şeytan Təqviminin ən vacib günlərindən biridir və insan qurbanları edilir.

May

24 Yüksəliş günü: İsanın göyə yüksəlməsi ilə bağlı məzələnilir

İyun

17 Corpus Christi: İsanın bədəni və qanıyla məzələnmək

21 St John Gecəsi: Heyvan və ya insan qurbanı

İyul

1 Demon Revels: Qan ritualı

20-27 Qurban hazırlığı: Qurbanı tapmaq, qaçırmaq və ayin üçün hazırlamaq.

27 Büyük gün: Cinsi rituallar

Avqust

1 Lammas günü: Heyvan və ya insan qurbanı

3 Satanic Revels: Cinsi rituallar

Sentyabr

20 Payız günü: Qan ritualları, cəsədin parçalanması və yeyilməsi

Oktyabr

22-29 Qurban hazırlığı: Qurban tapılması, qaçırılması və ayin üçün hazırlanması

28-30 Satanist müqəddəs günü: İnsan qurban edilməsi

31 Hallow Gecəsi (Halloween): İlin ən vacib 2 gecəsindən biridir. Yeraltına qapıları açmaq və şeytanla yaxın əlaqə qurmaq üçün ayinlər keçirilir. İnsanlar qurban edilib, şeytanlara seks üçün qızlar gətirilir.

Noyabr

1-3 High müqəddəs günü: İnsan qurban edilməsi

Dekabr

22 Summer Solstice: Heyvan və ya insan qurban edilməsi

24 Demon Revels: İnsan qurban edilməsi

25 Yuletide: Böyük tanrıça üçün bir ayin