• Hər zaman ən çətin yolu seçin. Orada rəqiblərə rast gəlməyəcəksiniz. (Şarl de Qoll)
  • Mən testdən kəsilmədim. Sadəcə onu səhv etməyin 100 yolunu tapdım. (Benjamin Franklin)
  • Həyatımın iki ən önəmli günü: dünyaya gəldiyim gün və dünyaya niyə gəldiyimi anladığım gündür. (Mark Tven)
  • Sahili gözünüzdən itirmək qorxusuna qalib gəlmədən, okeanı fəth edə bilməyəcəksiniz. (Kristofor Kolumb)
  • Vaxtınız məhduddur. Onu başqaların həyatını yaşamağa sərf etməyin. (Stiv Cobs)
  • Xoşbəxtlik sevdiyiniz şeyləri hər zaman etməkdə deyil. Etdiyiniz şeyləri hər zaman sevməkdədir. (Lev Tolstoy)
  • Heç vaxt yıxılmamaq uğur deyil. Uğur, yıxıldığın zaman qalxa bilməkdir. (Nelson Mandela)
  • Həyat, planlar qurduğunuz zaman başınıza gələn hadisələrdir. (Con Lennon)
  • Məntiq sizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə apara bilər. Təsəvvürünüz isə hər yerə. (Albert Eynşteyn)