İlk baxışdan aşiq olmaq mümkündür? Bu sual hər kəsi düşündürür və dəfələrlə cavab tapmağa çalışmışıq. Bu mövzuda ingilis psixoloqlarının rəyi isə bir qədər fərqlidir.


Onlar hesab edir ki, qadınlar birinci deyil, altıncı baxışdan vurulurlar. Bu mürəkkəb və ürəkləri sarsıdan hadisə belə baş verir:

Birinci baxış: (5 saniyə) – gözün rəngini müəyyən edir və onların ağıllı olub-olmadığını aydınlaşdırır.

İkinci baxış: (10 saniyə) – kişinin geyimini müəyyən edir. Barmağında nişan üzüyünün olub-olmamasına diqqət edir.

Üçüncü baxış: (5 saniyə) – saç düzümünə qiymət verir.

Dördüncü baxış: (5 saniyə) – əllərə baxılır.

Beşinci baxış: (5 saniyə) – ayaqqabılara baxılır.

Altıncı baxış: (15 saniyə) – duruş, yeriş, jestlər qiymətləndirilir.

Camisi 45 saniyə və 6 baxışla qadın kişini bəyənib-bəyənmədiyini müəyyən edir. 🙂Bu aşiq olmağa, çoxlarının sözü ilə desək “elektrik almağa” yetir. Sevgi növbəti mərhələdə yaranır… 🙂