Uzunluğu 270 metrə çatan bu fontan suyu 150 metr yüksəkliyə vurur.