16-18-ci əsrlərdə istifadə olunmuş Britaniya ixtirası cəzalandırma aləti. Bu alətin adı “ağız tıxacı”dır və əsasən qadınlar üzərində istifadə olunur. Ona-buna şər, böhtan atan və yersiz mübahisə edən qadınlara cəza olaraq bunu taxmağa məcbur edilir. Ağıza girən çıxıntılı hissəsi kəsici olduğundan danışmaq qeyri-mümkün olur.