Amerika mənşəli olan hind quşunu ticarətçilər ilk dəfə Avropaya Osmanlı torpaqları üzərindən daxil etdiklərindən ingilislər onun adını “türk quşu” qoydular və “turkey” dedilər. Həmin bu quş isə Osmanlı dövlətinə “Hindistan” kimi tanınan Amerika torpaqlarından gətirildiyindən ona türklər “Hind quşu” adını verdilər. Qısası, beynəlxalq ticari əlaqələr bu biçarə Amerika quşunu vətəninə, kökünə, elinə-obasına yadlaşdırdı.