Hər hansı bir dilin əlifbası içərisindəki bütün hərfləri istifadə etmək şərtiylə yaradılmış müəyyən bir məna ifadə edən cümlələrə verilən ümumi ad. Əslən Yunancada bütün, hamısı mənasını verən “pan” və hərf mənasını verən “qramma” sözlərindən yaranmışdır. Buna görə, əlifbadakı bütün hərfləri istifadə edərək qurulan cümlələrə “panqramma” adı verilir. Elektron mühitdə və cihazlarda əlifba testi üçün istifadə nümunəsi kompüterinizi açdığınız da qarşınıza çıxa biləcək “The quick brown fox jumps over the lazy dog” cümləsidir. Bu cümlə ingilis əlifbası üçün yaradılmışdır. Türkçə nümunəsi “pijamalı hasta, yağız şoföre çabucak güvendi” . Azərbaycanca isə “Zəfər, jaketini də papağını da götür, bu axşam hava çox soyuq olacaq.” cümləsidir.

Panqramma cümlələr ayrıca kriminal mövzularda əl yazısı tanıma və ya nümunə götürmə ehtiyaclarından adama əl ilə yazdırılan cümlələrdir. Panqramma nə qədər qısa və mənalı isə o qədər yaxşı bir nümunə təşkil edir. Bu səbəblə dünyada panqramma maraqlılarının tapmaq üçün xüsusilə məşğul olduğu “mükəmməl panqramma” deyilən bir növ var. “Əla Panqramma”da hər hərf yalnız bir dəfə istifadə olunmalı və cümlə anlamca zəngin bir cümlə olmalıdır.